25 May 2019

Comments

0
 May 25, 2019
 0

Sunday, May 26

Ang Domingo sa Babayeng Samarianhon Sa Balaang Liturhiya Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 4 Sa dihang ang kababaehang disipulo sa Ginoo nasayod gikan sa anghel […]

18 May 2019

Comments

0
 May 18, 2019
 0

Sunday, May 19

Sunday of the Paralytic

11 May 2019

Comments

0
 May 11, 2019
 0

Sunday, May 12

Sunday of the Myrrh-Bearing Women

3 May 2019

Comments

0
 May 3, 2019
 0
Saint Thomas

Sunday, May 5

Antipascha: The Sunday of St Thomas

25 April 2019

Comments

0
 April 25, 2019
 0

Sunday, April 28

+ PASCHA +

Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next page