21 March 2019

Comments

0
 March 21, 2019
 0

Sunday, March 24

The Sunday of St Gregory Palamas

16 March 2019

Comments

0
 March 16, 2019
 0

Sunday, March 17

Domingo, Marso 17: Ang Kadaugan sa Ortodokso Sa Dakung Bisperas Ginoo, Kanimo mitu-aw ako Dawata ang among pag-ampo sa gabii, oh balaang Ginoo. Ihatag […]

7 March 2019

Comments

0
 March 7, 2019
 0
Exile from Paradise

Sunday, March 10

Sunday of Exile from Paradise

1 March 2019

Comments

0
 March 1, 2019
 0
Last Judgment

Sunday, March 3

Ang Domingo sa Katapusang Paghukom Sa Bisperas Ginoo, mituaw ako Tono 7: Dali, managlipay kita diha sa Ginoo.Iyang gibuntog ang kagahum sa kamatayon. Mag-awit […]

23 February 2019

Comments

0
 February 23, 2019
 0

Sunday, February 24

Sunday of the Prodigal Son

Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next page