Biyernes

Tropar, Tono 1
Ginoo, luwasa ang imong katawhan
ug panalangini ag imong panulondon.
Ihatag sa mga Orthodox ang kadaogan
batok sa kaaway.
Ug pinaagi sa gahum sa imong krus //
bantayi ang imong katilingban.

Kontak, Tono 4
Sa imong kaugalingon kabubut-on ikaw gibayaw sa krus.
Ihatag ang imong mga kaluoy sa bag-ong nasod nga ganaa ang imong ngalan.
Palipaya ang Orthodox mga Kristohanon pinaagi sa imong gahum,
naghatag kanila sa kadaugan ibabaw sa mga kaaway,
nagtugyan kanila sa dili-mabuntog nga tropeyo, ang imong hinagiban sa kalinaw

Prokimenon, Tono 7, Salmo 98:5,1

  • Bayawa ninyo ang Ginoo nga atong Dios, ug managsimba kamo didto sa tumbanan sa iyang mga tiil, tungod kay balaan man siya.
  • Ang Ginoo nagahari; papanguroga ang katawhan.

Alleluia, Tono 1, Salmo 73:2,12

  • Hinumdumi ang imong katilingban nga imong nasapol sa kakaraanan.
  • Ang Dios mao ang atong Hari sa kakaraanan, nabuhat ug kaluwasan diha sa kinataliwad-an sa yuta.

Communion, Salmo 74:12

  • Oh Dios, nabuhat ka og kaluwasan diha sa kinataliwad-an sa yuta.