Ang mga Petsa sa Paskuwa alang sa Ikakawhaan nga Siglo

Year Catholic Orthodox Year Catholic Orthodox
2001 April 15 2051 April 2 May 7
2002 March 31 May 5 2052 April 21
2003 April 20 April 27 2053 April 6 April 13
2004 April 11 2054 March 29 May 3
2005 March 27 May 1 2055 April 18
2006 April 16 April 23 2056 April 2 April 9
2007 April 8 2057 April 22 April 29
2008 March 23 April 27 2058 April 14
2009 April 12 April 19 2059 March 30 May 4
2010 April 4 2060 April 18 April 25
2011 April 24 2061 April 10
2012 April 8 April 15 2062 March 26 April 30
2013 March 31 May 5 2063 April 15 April 22
2014 April 20 2064 April 6 April 13
2015 April 5 April 12 2065 March 29 April 26
2016 March 27 May 1 2066 April 11 April 18
2017 April 16 2067 April 3 April 10
2018 April 1 April 8 2068 April 22 April 29
2019 April 21 April 28 2069 April 14
2020 April 12 April 19 2070 March 30 May 4
2021 April 4 May 2 2071 April 19
2022 April 17 April 24 2072 April 10
2023 April 9 April 16 2073 March 26 April 30
2024 March 31 May 5 2074 April 15 April 22
2025 April 20 2075 April 7
2026 April 5 April 12 2076 April 19 April 26
2027 March 28 May 2 2077 April 11 April 18
2028 April 16 2078 April 3 May 8
2029 April 1 April 8 2079 April 23
2030 April 21 April 28 2080 April 7 April 14
2031 April 13 2081 March 30 May 4
2032 March 28 May 2 2082 April 19
2033 April 17 April 24 2083 April 4 April 11
2034 April 9 2084 March 26 April 30
2035 March 25 April 29 2085 April 15
2036 April 13 April 20 2086 March 31 April 7
2037 April 5 2087 April 20 April 27
2038 April 25 2088 April 11 April 18
2039 April 10 April 17 2089 April 3 May 1
2040 April 1 May 6 2090 April 16 April 23
2041 April 21 2091 April 8
2042 April 6 April 13 2092 March 30 April 27
2043 March 29 May 3 2093 April 12 April 19
2044 April 17 April 24 2094 April 4 April 11
2045 April 9 2095 April 24
2046 March 25 April 29 2096 April 15
2047 April 14 April 21 2097 March 31 May 5
2048 April 5 2098 April 20 April 27
2049 April 18 April 25 2099 April 12
2050 April 10 April 17 2100 March 28 May 2