Nobyembre 21/Disyembre 4: Ang Pagsulod sa Templo

Tropar, Tone 4
Karon ang pasiuna sa maayong kabubut-on sa Dios
ug ang pagpahayag sa kaluwasan sa katawhan.
Gipakita ang Birhen didto sa templo sa Dios;
nagsangyaw siya kang Kristo ngadto sa tanan.
Magsangpit kita kaniya sa makusog:
Pagmaya, oh katumanan sa plano sa Magbubuhat!

Kontak, Tone 4
Ang labing putli nga templo sa Manluluwas,
ang bililhong lawak sa kasal ug Birhen,
ang sagrado nga tipiganan sa himaya sa Dios,
gidala na sa balay sa Ginoo.
Nagdala siya sa grasya nga anaa sa balaang Espiritu.
Kaniya nag-awit ang mga anghel:
Mao siya ang langitnong tabernakulo!