Divine Liturgy

23 February 2019

Comments

0
 February 23, 2019
 0

Sunday, February 24

Sunday of the Prodigal Son

14 February 2019

Comments

0
 February 14, 2019
 0
Pharisee and Tax Collector

Sunday, February 17

Sunday of the Pharisee and the Tax-Collector

9 February 2019

Comments

0
 February 9, 2019
 0
The Meeting of the Lord

Feast of the Meeting of the Lord: February 15

Pagmaya, oh Birheng Theotokos, nga puno sa grasya, kay nasubang diha kanimo ang Adlaw sa Pagkamatarung, si Kristo nga atong Dios…